Sivukartta  |  Linkit  |  Palaute
Tekstin koko: Suurenna Pienennä
Yhteystiedot

Ajankohtaista

8.11.2014 Maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelu vaatii tarkennusta

Maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelu oli yksi nykyaikaistuvan suomalaisen yhteiskunnan keskeinen diskurssi 1900-luvulla. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar ja professori Visa Heinonen tarkastelevat agraarisen ja urbanisoituvan Suomen visiota mainosten ja sisutusartikkeleiden avulla jälleenrakennuskaudella. Taidehistoria tieteenä -lehdessä julkaistussa artikkelissa Pantzar ja Heinonen toteavat, että vastakkainasettelun osapuolet eivät ehkä olekaan maaseutu ja kaupunki vaan pikemminkin talonpoikais-kansanomainen asuminen ja seurapiirien salonkielämä.

Lue lisää


7.11.2014 Kulutustutkimuksen muodonmuutos

Onko kansantaloustiede jäänyt muun akateemisesti vireän kulutustutkimuksen taustalle? Tarpeiden alkuperää ja muuntumista tutkivaa tieteenalaa ei ole syntynyt, mutta halujen ja tarpeiden dynamiikkaa voi tarkastella esimerkiksi mentaalihistorian näkökulmasta, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar kirjoittaa kirja-arviossaan Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa. Pantzar arvioi Visa Heinosen ja Matti Peltosen toimittamaa kirjaa Finnish Consumption. An Emerging Consumer Society between East and West.

Lue lisää


14.10.2014 Ravitsemussuositukset ja poliittiset päätökset ohjaavat kuluttajien ruokavalintoja

Suomalaisten syömä ruoka on pääosin melko terveellistä. Tuoreita kasviksia ja marjoja kulutetaan entistä enemmän, samoin tuoretta kalaa. Vehnän ja sokeripitoisten juomien kulutus puolestaan on vähentynyt. Kaikilta osin kulutusmuutokset eivät ole siirtyneet terveellisempään suuntaan, sillä varsinkin keksien, vohveleiden ja pikkuleipien kulutus on kasvanut huimasti. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitetään kotiin hankittujen elintarvikkeiden määrällisiä ja laadullisia muutoksia.

Lue lisää


13.10.2014 Artikkeli: Onko luottamus terveysinformaatioon yhteydessä parempaan käsihygieniaan varusmiehillä?

Hengityselinten tartuntataudit ovat yleinen terveysongelma varusmiehillä. Viranomaisten antaman terveystiedon yhteyttä parempaan käsihygieniaan tutkittiin suomalaisilla varusmiehillä. Luottamuksella viranomaisten terveysinformaation oli suora vaikutus käsienpesuun.

Lue lisää


9.10.2014 Rakennuskurssit innostavat uusiutuvan energian käyttöön

Aurinkolämpökeräinten rakennuskurssit innostavat kuluttajia energiansäästöön ja uusiutuvan energian käyttöön. Kursseille osallistuneet ovat myös innostuneet seuraamaan energiakeskusteluja, hankkimaan tietoa ja aktiivisesti neuvomaan muita energia-asioissa. Rakennuskurssit voivatkin toimia ensimmäisenä askeleena kuluttajien siirtyessä käyttämään entistä enemmän uusiutuvaa energiaa, toteavat Aalto-yliopiston tutkija Mikko Jalas, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusassistentti Helka Kuusi ja tutkimusprofessori Eva Heiskanen Science & Technology Studies –lehdessä julkaistussa tuoreessa artikkelissa.

Lue lisää


18.9.2014 Eurooppalaiset suhtautuvat epäillen pankkipalveluihin

Eurooppalaiset kuluttajat luottavat pankkipalveluihin vähemmän kuin muihin palveluihin. Parhaiten pankkipalveluihin luotetaan Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Alhaisinta luottamus on velkaongelmien kanssa painivissa maissa Etelä-Euroopassa. Luottamus vaihtelee myös palvelusta toiseen: eniten luotetaan perinteisiin palveluihin kuten pankkitileihin, vähiten investointipalveluihin. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Raija Järvisen tuoreesta artikkelista, joka on julkaistu International Journal of Bank Marketing –lehdessä.

Lue lisää


18.8.2014 Pohjoismaissa suhtaudutaan myönteisesti kestäviin syömisen tapoihin

Pohjoismaiset kuluttajat suhtautuvat myönteisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin syömisen tapoihin, mutta hyvinä pidetyt toimintatavat eivät ole kovin vakiintuneita. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mari Niva kertoo tuoreen Journal of Consumer Policy -lehdessä ilmestyneen tutkimuksen osoittavan, että eri Pohjoismaissa kuluttajat arvostavat ympäristöystävällisiä syömisen tapoja eri tavoin. Ruotsalaiset kuluttajat ovat omaksuneet eniten ympäristön kannalta kestäviä syömisen tapoja, norjalaiset vähiten. Eniten suosiota on lähiruoan ostamisella, vähiten lihankulutuksen rajoittamisella ja lentokuljetuksena maahantuotujen elintarvikkeiden välttämisellä. Suomalaiset kuluttajat ovat muita innokkaampia vähentämään elintarvikkeiden pakkausjätettä. Kestävissä syömisen tavoissa naiset ja iäkkäät kuluttajat ovat aktiivisempia kuin miehet ja nuoret. Sen sijaan koulutuksella ja ammattiasemalla oli vähäisempi rooli. Kiinnostus ruoanlaittoon, terveellinen syöminen ja myönteiset ympäristöpoliittiset asenteet ovat myös yhteydessä kestäviin ruokatapoihin.

Lue lisää


Seuraavat


Tulosta sivu
Poutapilvi web design Oy