Sivukartta  |  Linkit  |  Palaute
Tekstin koko: Suurenna Pienennä
Yhteystiedot

Ajankohtaista

Kuluttajatutkimuskeskuksen sidosryhmäkysely 2014

Tervetuloa vastaamaan Kuluttajatutkimuskeskuksen sidosryhmäkyselyyn! Kuluttajatutkimuskeskus (KTK) haluaa kehittää toimintaansa palvelemaan nykyistä paremmin asiakkaidensa ja sidosryhmiensä tarpeita. Asiakaspalaute on erityisen tärkeää juuri nyt, kun KTK on siirtymässä osaksi Helsingin yliopistoa 1.1.2015. Tutkimus- ja asiantuntijatyömme jatkuu entistä isommissa puitteissa!

Lue lisää


18.8.2014 Pohjoismaissa suhtaudutaan myönteisesti kestäviin syömisen tapoihin

Pohjoismaiset kuluttajat suhtautuvat myönteisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin syömisen tapoihin, mutta hyvinä pidetyt toimintatavat eivät ole kovin vakiintuneita. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mari Niva kertoo tuoreen Journal of Consumer Policy -lehdessä ilmestyneen tutkimuksen osoittavan, että eri Pohjoismaissa kuluttajat arvostavat ympäristöystävällisiä syömisen tapoja eri tavoin. Ruotsalaiset kuluttajat ovat omaksuneet eniten ympäristön kannalta kestäviä syömisen tapoja, norjalaiset vähiten. Eniten suosiota on lähiruoan ostamisella, vähiten lihankulutuksen rajoittamisella ja lentokuljetuksena maahantuotujen elintarvikkeiden välttämisellä. Suomalaiset kuluttajat ovat muita innokkaampia vähentämään elintarvikkeiden pakkausjätettä. Kestävissä syömisen tavoissa naiset ja iäkkäät kuluttajat ovat aktiivisempia kuin miehet ja nuoret. Sen sijaan koulutuksella ja ammattiasemalla oli vähäisempi rooli. Kiinnostus ruoanlaittoon, terveellinen syöminen ja myönteiset ympäristöpoliittiset asenteet ovat myös yhteydessä kestäviin ruokatapoihin.

Lue lisää


13.8.2014 Digitaalisen terveyden vallankumous vapauttaa hyvinvointitiedon kansalaisten käyttöön

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on päättänyt rahoittaa yksilön terveystiedon ja sen hyödyntämiseen liittyvien palvelujen tutkimusta. Kansalaisista kertyy räjähdysmäisesti terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa, jonka käyttömahdollisuus terveyden ylläpidossa on valtava, mutta vielä suurelta osin hyödyntämättä. Tutkimuksen avulla pyritään luomaan uusia keinoja kansalaisten omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitoon. Hanketta koordinoi Oulun Innovaatioallianssiin (OIA) kuuluva Centre for Health and Technology -innovaatiokeskus (CHT) Oulun yliopistosta. CHT toimii tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyön vahvistajana yksilöllisen terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Hankkeessa on mukana kansainvälisesti verkottunut monitieteinen tutkimuskonsortio Oulun, Helsingin ja Lapin yliopistoista, Aalto-yliopistosta, Tampereen teknillisestä yliopistosta, VTT:ltä ja Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Lue lisää


13.6.2014 Vieraskynä: Ihmisillä on oikeus hallita digitaalista jalanjälkeään

Omia tietojaan hyödyntämällä ihmiset voivat parantaa arkeaan ja vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Suomalaisten tekemä päivittäistä liikkumista jäljittävä Moves-älypuhelinsovellus myytiin huhtikuussa Facebookille. Moves mittaa käyttäjän päivittäiset reitit ja otetut askeleet. Sen avulla voi pitää kirjaa tekemisistä ja liikkumisesta.

Lue lisää


10.6.2014 Palvelukulutus Suomessa muuttumassa eurooppalaisemmaksi

Suomen palvelukulutus on noussut muiden Pohjoismaiden tasolle. Erityisesti yksityisten palveluiden kulutus on viime vuosina saavuttanut muita pohjoisia eurooppalaisia hyvinvointivaltioita. Suomessa kulutetaan paljon koulutukseen, kulttuuriin, vapaa-aikaan, ravintoloihin ja kahviloihin. Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaiseman tuoreen tutkimuksen perusteella Suomea voi kuitenkin edelleen luonnehtia ”tavaramaaksi”, sillä 1999–2012 kulutus on ollut erityisesti tavaran kulutuksen kasvua. Palvelukulutuksesta on kuitenkin tullut Suomessa entistä tärkeämpi talouskasvun ja työllisyyden ylläpitäjä.

Lue lisää


10.6.2014 Kaupan asema on vahvistunut lihamarkkinoilla

Kauppa on onnistunut viime vuosina kasvattamaan osuuttaan lihatuotteiden kuluttajahinnoista. Myös teollisuuden osuus on hieman kasvanut, mutta tuottajan ja verottajan saama osuus on sitä vastoin pienentynyt.

Lue lisää


9.6.2014 Ensimmäiset suomalaiset sähköautoilijat tyytyväisiä

Suomalaiset sähköautoilijat ovat tyytyväisiä käyttämiinsä sähköautoihin. Monet kokivat tyytyväisyytensä sähköautoihin lisääntyneen, kun ajokokemusta karttuu ja autoa opitaan käyttämään hyvin. Sähköautoilua pidettiin vaivattomana, luotettavana, miellyttävänä, hauskana ja esimerkiksi modernina ja eleganttina, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus. Siinä tarkastellaan suomalaisten sähköautoilijoiden kokemuksia ja näkemyksiä sähköautoista.

Lue lisää


Seuraavat


Tulosta sivu
Poutapilvi web design Oy