Sivukartta  |  Linkit  |  Palaute
Tekstin koko: Suurenna Pienennä
Yhteystiedot

Ajankohtaista

21.3.2014 Virkamies tahtoo tiivistettyä tietoa ja enemmän vuorovaikutusta kulutustutkijoiden kanssa

Ympäristöpolitiikan näkökulmasta kuluttajien käyttäytyminen on tärkeää, mutta kestävän kulutuksen ongelmia ja mahdollisuuksia koskevan tutkimustiedon hyödyntäminen ympäristöpolitiikassa ei ole itsestäänselvyys. Kuluttajakäyttäytymistä ja kulutusyhteiskuntaa koskevaa tutkimusta on paljon, mutta kestävää kulutusta koskevan tutkimuksen kenttä on monitieteinen ja pirstaleinen. Eva Heiskanen ym. (2014) käsittelevät tuoreessa tutkimuksessaan pohjoismaisten virkamiesten näkemyksiä kuluttajien käyttäytymistä koskevan tutkimustiedon käytöstä ympäristöpoliittisessa päätöksenteossa.

Lue lisää


4.3.2014 Kuluttajatutkimuskeskus tutkii muuttoliikkeen dynamiikkaa 2014–2015

”Valikoivan muuttoliikkeen vaikutukset alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla" -tutkimuksessa kuvataan, analysoidaan ja mallinnetaan pääkaupunkiseudun muuttovirtojen eriytymistä ja valikoivuutta asuinaluekontekstissa. Vuonna 2013 alkanut koko pääkaupunkiseudulle kohdistuvan hankkeen syventävänä kohteena on Espoon keskusta. Tutkimusta laajennetaan vuonna 2014 toisella syventävällä kohteella, joksi valittiin Vantaan Länsimäki.

Lue lisää


6.2.2014 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2013: Kulutuksen kuvat

Kuluttajatutkimuskeskuksen 6.2.2014 julkistettavassa vuosikirjassa pohditaan usean kirjoittajan voimin kulutuksen ja kuluttajan kuvia. Kulutus ulottuu monille elämänalueille ja katoaa siksi helposti näkyvistä. Kirjan analyysien kohteena ovat median ja aikakauslehtien mainoskuvat ja niissä esiintyvät henkilöt, mainosten sisällöt ja niiden välittämät kuvat tuotteista ja palveluista.

Lue lisää


31.1.2014 Uudet palvelut tekevät sähkönkulutuksen näkyvämmäksi arjessa

Uudet teknologiat tekevät sähkön kulutuksen aiempaa näkyvämmäksi. Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin uusien energiatehokkuuspalveluiden liiketoimintamahdollisuuksia ja parhaita käytäntöjä kotitalouksien ja sähköyhtiöiden näkökulmasta. Sähköyhtiöiden palveluvalikoimaan kuuluvien maksuttomien energiatehokkuuspalveluiden käyttö, esimerkiksi sähkön kulutuksen seuraamiseen tarkoitettu verkkopalvelu, lisää kuluttajan kiinnostusta ottaa käyttöönsä myös muita energiatehokkuuspalveluita, tutkimuksesta vastaava erikoistutkija Kaisa Matschoss sanoo.

Lue lisää


21.1.2014 Suuret rakennusliikkeet hyötyvät eniten muuttoliikkeestä

Muuttovirrat muodostuvat ja ohjautuvat tällä hetkellä markkinatalouden ehdoilla. Kunnille tämä merkitsee väestörakenteiden ja samalla asumis- ja palvelutarpeiden vaikeasti hallittavia muutoksia. Suurimpia voittajia ovat muutamat isot tarjontaa hallitsevat rakennusliikkeet, sanoo Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö. Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemä tutkimus Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät julkistettiin tiistaina 21.1. Helsingissä. Tutkimuksen on rahoittanut Kunnallisalan kehittämissäätiö (www.kaks.fi) ja se julkaistaan säätiön tutkimusjulkaisujen sarjassa.

Lue lisää


30.12.2013 Kela: Perusturva riittää harvoin kohtuulliseen kulutukseen

Kohtuullista toimeentuloa uhkaa pienituloisuuden lisäksi koulutuksen puute, sairaudet ja velkaantuminen. Millä rahamäärällä ihminen tulee Suomessa toimeen? Mikä on kohtuullinen kulutuksen taso? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Kelan tutkimusosaston julkaisema artikkelikirja, joka on samalla Suomen Akatemian rahoittaman perusturvan tasoa tarkastelevan tutkimushankkeen loppuraportti.

Lue lisää


27.12.2013 Kuluttajatutkimuskeskuksen postilokero-osoite muuttuu 1.1.2014

Uusi postiosoite on PL 142, 00531 Helsinki.

Lue lisää


Seuraavat


Tulosta sivu
Poutapilvi web design Oy