Sidokarta  |  Länkar  |  Respons
Text storlek: Förstora (texten) Förminska (texten)
Yhteystiedot

Den officiella e-postadressen

kirjaamo(at)kuluttajatutkimuskeskus.fi
Publikationer


Publikationer 1991-2014


Citizen Participation in Global Environmental Governance
Edited by Mikko Rask, Richard Worthington, Minna Lammi

Beställningar / Amazon
citizen participation pictureAktuellt

19.12.2014 Konsumentforskningscentret knyts till Institutionen för politik och ekonomi vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet från och med den 1 januari 2015.

Kontaktuppgifter till Institutet för kriminologi och rättspolitik (Rättspolitiska forskningsinstitutet) och Konsumentforskningscentret

Läs mera

21.03.2014 Konsumentforskningscentralen ansluts till universitetet

Konsumentforskningscentralen och kommer att knytas till Statsvetenskapliga fakulteten från och med 2015. Forskningscentralen placeras vid Institutionen för politik och ekonomi och behåller antagligen sitt namn. Överföringen till Helsingfors universitet grundar sig på statsrådets principbeslut om sektorforskningsinstituten som fattades i september 2013.

Läs mera

31.01.2014 Konsumenterna mottagliga för energieffektivitetstjänster

Enligt Konsumentforskningscentralens nya enkät är energisparande apparater och displayapparater med vilka man kan följa upp elkonsumtionen i hemmet i realtid bland de mest intressanta avgiftsbelagda tjänster. Det faktum att konsumenterna funderar på tjänsterna utgör ändå inte en prognos för att de köper dem, säger specialforskaren Kaisa Matschoss.

Läs mera

17.10.2013 Medborgarrådet vill öka antalet folkomröstningar

Medborgarrådet anser att det största problemet i den finländska demokratin är att folkomröstningar används alltför sällan i Finland. Medborgarrådet som diskuterat demokratins problem och lösningar på dem har föreslagit att folkomröstningar borde användas i en större utsträckning och ordnas i anknytning till alla val. Rådet har också föreslagit att det borde vara möjligt att förutom att stödja medborgarinitiativ även motsätta sig ett initiativ. Medborgarrådet som arbetat i år har i huvudsak bestått av ett slumpmässigt urval personer som valts ur befolkningsregistret. Konsumentforskningscentralen och Sivistysliitto Kansalaisfoorumi inrättade rådet på uppdrag av justitieministeriet.

Läs mera

02.10.2013 Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion

Samhällets strukturer främjar konsumtionsmönster som nordbor ser som normala, men som är ohållbara. Samtidigt ställs medborgare som försöker göra betydande livsstilsförändringar till förmån för hållbarhet inför oöverstigliga sociotekniska och kulturella hinder. Detta understryker att regeringarna behöver leda övergången till hållbara infrastrukturer och kulturer. Professor Oksana Mont från Lund Universitet, forskningsprofessor Eva Heiskanen från finska Konsumentforskningscentralen, forskare Kate Power från Copenhagen Resource Institute (CRI) och forskare Helka Kuusi från finska Konsumentforskningscentralen skriver i denna rapport (Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion) om myter som motarbetar hållbarhet genom att lägga fram kunskap om konsumentbeteende för att underlätta utvecklingen av effektiv konsumtionspolitik i Norden.

Läs mera


Kontakt
Personal

Adress
PB 142 (Ekogatan 3)
00531 Helsingfors
Tfn. 029 505 9000
Fax (09) 876 4374
kirjaamo(at)kuluttajatutkimuskeskus.fi
http://maps.google.fi/maps
ktk sisaankayntiPoutapilvi web design Oy