Sivukartta  |  Linkit  |  Palaute
Tekstin koko: Suurenna Pienennä
Yhteystiedot

Siirrymme yliopistoon

Kuluttajatutkimuskeskus on vuoden 2015 alusta Helsingin yliopiston Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen yksikkö.
KIRJAAMO

kirjaamo(at)kuluttajatutkimuskeskus.fi

JULKAISUJA & ARTIKKELEITA

Julkaisut ja artikkelit 1991-2014

Vuosikatsaus 2012


vuosikirja 2013

Kulutuksen kuvat

Minna Lammi, Johanna Mäkelä, Veera Mustonen (toim.)

Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosiskirjoja 8.


KIRJA

Suomen sillat tulevaisuuteen
Millaiset ovat Suomen tulevaisuuden vaihtoehdot?
Millaisten uudistusten ja innovaatioiden avulla määränpäähän päästään?
Kirjan on toimittanut professori Juho Saari.
(Kirja on loppuunmyyty.)


 

UUSIA JULKAISUJA

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu kuluttajapolitiikan kehittämisessä. Liisa Peura-Kapanen.
Kuluttajatutkimuskeskus, työselosteita ja esitelmiä 148/2013. Verkkojulkaisu.

Kansalaisraati suomalaista demokratiaa kehittämässä. Liisa Peura-Kapanen, Mikko Rask, Mika Saastamoinen, Helena Tuorila (Kuluttajatutkimuskeskus), Aaro Harju (Sivistysliitto Kansalaisfoorumi). Kuluttajatutkimuskeskus, työselosteita ja esitelmiä 147/2013. Verkkojulkaisu.

Kuluttajapoliittinen katsaus 2013

Anu Raijas (toim.)
Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä, 146/2013.
Verkkojulkaisu


Improving Nordic policymaking by dispelling myths on sustainable consumption

Oksana Mont, Eva Heiskanen, Kate Power, Helka Kuusi
Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2013. - 136 p.
TemaNord; 553
Electronic publication


Kotitalouksien palkaton tuotanto ja sen muutokset 2001–2009. Johanna Varjonen, Kristiina Aalto. Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä 145/2013.

rss Ajankohtaista

21.3.2014 Virkamies tahtoo tiivistettyä tietoa ja enemmän vuorovaikutusta kulutustutkijoiden kanssa

Ympäristöpolitiikan näkökulmasta kuluttajien käyttäytyminen on tärkeää, mutta kestävän kulutuksen ongelmia ja mahdollisuuksia koskevan tutkimustiedon hyödyntäminen ympäristöpolitiikassa ei ole itsestäänselvyys. Kuluttajakäyttäytymistä ja kulutusyhteiskuntaa koskevaa tutkimusta on paljon, mutta kestävää kulutusta koskevan tutkimuksen kenttä on monitieteinen ja pirstaleinen. Eva Heiskanen ym. (2014) käsittelevät tuoreessa tutkimuksessaan pohjoismaisten virkamiesten näkemyksiä kuluttajien käyttäytymistä koskevan tutkimustiedon käytöstä ympäristöpoliittisessa päätöksenteossa.

Lue lisää

4.3.2014 Kuluttajatutkimuskeskus tutkii muuttoliikkeen dynamiikkaa 2014–2015

”Valikoivan muuttoliikkeen vaikutukset alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla" -tutkimuksessa kuvataan, analysoidaan ja mallinnetaan pääkaupunkiseudun muuttovirtojen eriytymistä ja valikoivuutta asuinaluekontekstissa. Vuonna 2013 alkanut koko pääkaupunkiseudulle kohdistuvan hankkeen syventävänä kohteena on Espoon keskusta. Tutkimusta laajennetaan vuonna 2014 toisella syventävällä kohteella, joksi valittiin Vantaan Länsimäki.

Lue lisää

6.2.2014 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2013: Kulutuksen kuvat

Kuluttajatutkimuskeskuksen 6.2.2014 julkistettavassa vuosikirjassa pohditaan usean kirjoittajan voimin kulutuksen ja kuluttajan kuvia. Kulutus ulottuu monille elämänalueille ja katoaa siksi helposti näkyvistä. Kirjan analyysien kohteena ovat median ja aikakauslehtien mainoskuvat ja niissä esiintyvät henkilöt, mainosten sisällöt ja niiden välittämät kuvat tuotteista ja palveluista.

Lue lisää

31.1.2014 Uudet palvelut tekevät sähkönkulutuksen näkyvämmäksi arjessa

Uudet teknologiat tekevät sähkön kulutuksen aiempaa näkyvämmäksi. Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin uusien energiatehokkuuspalveluiden liiketoimintamahdollisuuksia ja parhaita käytäntöjä kotitalouksien ja sähköyhtiöiden näkökulmasta. Sähköyhtiöiden palveluvalikoimaan kuuluvien maksuttomien energiatehokkuuspalveluiden käyttö, esimerkiksi sähkön kulutuksen seuraamiseen tarkoitettu verkkopalvelu, lisää kuluttajan kiinnostusta ottaa käyttöönsä myös muita energiatehokkuuspalveluita, tutkimuksesta vastaava erikoistutkija Kaisa Matschoss sanoo.

Lue lisää

21.1.2014 Suuret rakennusliikkeet hyötyvät eniten muuttoliikkeestä

Muuttovirrat muodostuvat ja ohjautuvat tällä hetkellä markkinatalouden ehdoilla. Kunnille tämä merkitsee väestörakenteiden ja samalla asumis- ja palvelutarpeiden vaikeasti hallittavia muutoksia. Suurimpia voittajia ovat muutamat isot tarjontaa hallitsevat rakennusliikkeet, sanoo Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö. Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemä tutkimus Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät julkistettiin tiistaina 21.1. Helsingissä. Tutkimuksen on rahoittanut Kunnallisalan kehittämissäätiö (www.kaks.fi) ja se julkaistaan säätiön tutkimusjulkaisujen sarjassa.

Lue lisää

30.12.2013 Kela: Perusturva riittää harvoin kohtuulliseen kulutukseen

Kohtuullista toimeentuloa uhkaa pienituloisuuden lisäksi koulutuksen puute, sairaudet ja velkaantuminen. Millä rahamäärällä ihminen tulee Suomessa toimeen? Mikä on kohtuullinen kulutuksen taso? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Kelan tutkimusosaston julkaisema artikkelikirja, joka on samalla Suomen Akatemian rahoittaman perusturvan tasoa tarkastelevan tutkimushankkeen loppuraportti.

Lue lisää

27.12.2013 Kuluttajatutkimuskeskuksen postilokero-osoite muuttuu 1.1.2014

Uusi postiosoite on PL 142, 00531 Helsinki.

Lue lisää
YHTEYSTIETOJA

Henkilöstön puhelinnumerot

Puhelujen hinnat
Sähköpostiosoitteet

etunimi.sukunimi(at)kuluttajatutkimuskeskus.fi tai etunimi.sukunimi(at)ncrc.fi

kirjaamo(at)kuluttajatutkimuskeskus.fi

Osoite

PL 142 (käyntiosoite Kaikukatu 3)
00531 Helsinki
Puh. 029 505 9000
Faksi 09 876 4374
kirjaamo(at)kuluttajatutkimuskeskus.fi
http://maps.google.fi/maps

Mediapalvelu

johdon assistentti Tuula Salo
puh. 050 368 7366

Sivustoja

Juuseri.com

käyttäjät mukaan tuotekehitykseen


udi.fi

käyttäjälähtöisyyttä promoava sivusto

- udi.fi-sivuston kolumnit osoitteessa http://www.udi.fi/kolumnit


OSVU

osallistavat ja vuorovaikutteiset metodit Kuluttajatutkimuskeskuksessa


MECHanisms

työkalupakki energiansäästöhankkeen suunnitteluun
Poutapilvi web design Oy