Sivukartta  |  Linkit  |  Palaute
Tekstin koko: Suurenna Pienennä
Yhteystiedot

KULUTTAJATUTKIMUSKESKUKSEN KIRJOJA 9.


Arjen rakentuminen ja rytmit perhe-elämän käännekohdissa (pdf)

Pirjo Korvela & Terttu Tuomi-Gröhn (toim.)


Julkaisutiedot

Kuluttajatutkimuskeskuksen kirjoja 9

© Kirjoittajat ja Kuluttajatutkimuskeskus


ISBN 978-951-698-284-0 (nid.)

ISBN 978-951-698-285-7 (pdf)

Ulkoasu Timo Jaakkola

Paino Tampereen yliopistopaino 2014

Perheiden arjen ongelmat ovat moninaistuneet yhteiskunnallisen kehityksen seurauksena. Apua tarvitsevien perheiden tunnistaminen on tärkeää, samoin auttamismenetelmien monipuolistuminen. Keskusteluun perustuvat työskentelymuodot eivät riitä kantamaan perheitä arjen ongelmien kanssa. Toiminnallisempi, arjen rytmittämiseen ja rutiinien luomiseen keskittyvä työtapa pureutuu paremmin ajelehtivaa arkea eläviin perheisiin, todetaan tuoreessa Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisemassa kirjassa Arjen rakentuminen ja rytmit perhe-elämän käännekohdissa. Kirjan ovat toimittaneet FT Pirjo Korvela ja professori (emer.) Terttu Tuomi-Gröhn. Kirja pohjautuu heidän johtamaansa Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimushankkeeseen ”Arjen muuttuvat rytmit ja käytännöt perhe-elämän kriittisissä siirtymävaiheissa”.KIRJAN ARTIKKELIT (PDF)

Esipuhe


I Arjen rakentuminen ja rytmit elämän käännekohdissa


Teoksen tausta ja tutkimustehtävät

Pirjo Korvela & Terttu Tuomi-Gröhn


II Arjen rytmien kollektiiviset muutokset elämänvaiheiden siirtymissä


Arjen kollektiiviset rytmit tutkimuksen kohteena

Kristiina Aalto & Johanna Varjonen


Arjen rytmit perhe-elämän muutoskohdissa 1979-2009

Kristiina Aalto


Arjen rytmit työelämän loppuvaiheessa ja eläkkeelle siirryttyä 1979-2009

Johanna Varjonen


III Arjen rakentuminen parisuhteesta lapsiperheeksi - muutosvaiheessa


Rahan ja ajan käytön muutokset nuoren lapsiperheen arjen hyvinvoinnin toteutumisen näkökulmasta

Anu Raijas


Rahanjaon muodot ja niiden merkitykset lapsiperheiden arjen rakentumisessa

Marjaana Sailio

IV Arjen rakentuminen ruuhkavuosiperheissä


Aika- ja perhekäsitykset ruuhkavuosien määrittäjänä

Noora Kaartti & Pirjo Korvela


Arjen joustava rakentuminen ruuhkaisia vuosia elävissä perheissä

Pirjo Korvela & Noora Kaartti


V Päivä- ja viikkorytmin rakentaminen - interventio arjen tukemiseksi


Arjen rytmien muuttaminen - uuden työtavan kehittäminen perhetyöhön

Pirjo Korvela, Marja Saarilahti & Sanna Sekki


Rytmihäiriöitä lapsiperheiden arjessa - arjen rytmittämisen haasteet ajelehtivassa arjessa

Sanna Sekki & Pirjo Korvela


VI Ikäihmisten arjen rakentuminen


"Ongelmallinen rytmihän on jos valvoo yöt ja nukkuu päivät" - Ikäihmisten arjen rytmit heidän itsensä ja asiantuntijoiden kuvaamana

Sari Kivilehto & Wilhelmina Ritala


VII Arki yksilöllisten merkitysten näkökulmasta


Sydänääniä - hermeneuttis-fenomenologinen tulkinta aikuisopiskelijan arjesta

Henna Heinilä


Alakoululaisten arjen rakentuminen

Taina Kyrönlampi


VIII Arjen rakentuminen ja rytmien kokoavaa tarkastelua

Pirjo Korvela

Julkaisut

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksia löytyy Kuluttajatutkimuskeskuksen omista julkaisuista ja muiden kustantajien sarjoista. Nämä kaikki löytyvät julkaisuhausta.

Tästä löydät tutkimustuloksia vuodesta 1991 lähtien (julkaisut ja artikkelit 1991-2014).
Tulosta sivu

Julkaisujen hinnat 1.5.2011 alkaen


Julkaisuja

- 20,00                                                     
Keskustelualoitteita, työselosteita ja esitelmiä, menetelmäraportteja, käsikirjoja, eripainoksia                                                                  

- 10,00 €
Kirjat

- 30,00 €

+ toimitusmaksu 5 euroa (sisältää postikulut). Arvonlisävero sisältyy hintoihin.


Vuonna 2000 tai sitä aiemmin painetut julkaisut ovat maksuttomia eikä niistä peritä toimitusmaksua.


Sähköisten julkaisujen tulostaminen internetistä on maksutonta.


TILAUKSET

 

Tilaukset tilauslomakkeella tai suoraan hakutulosten perusteella.

Tilaukset sähköpostilla: tilaukset@kuluttajatutkimuskeskus.fi

Julkaisuja voi myös tilata puhelimella, faksilla tai kirjallisesti:
Kuluttajatutkimuskeskus
PL 142, 00531 Helsinki
Puh. 029 505 9015, 050 368 7939/Niiranen
Faksi 09 876 4374


Poutapilvi web design Oy