Sivukartta  |  Linkit  |  Palaute
Tekstin koko: Suurenna Pienennä
Yhteystiedot

Kuluttajalähtöinen tuote- ja palvelukehitys

Kuluttajalähtöisyyden ydinajatus on tarkastella tuote- ja palvelukehitystä ja laatuarviointeja tuotannon sijaan kuluttajien näkökulmasta ja liittää tuotteet ja palvelut osaksi arkea. Olennaista tällöin on kuluttajien kokema hyöty ja ihmisten tuotteille ja palveluille antamat erilaiset merkitykset jokapäiväisessä toiminnassa. Usein kuluttajaa tarkastellaan lisäksi aktiivisena toimijana, joka itse tuottaa sisältöjä ja palveluja tai osallistuu niiden tuottamiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Kuluttajatutkimuskeskus on kehittänyt yritysten kanssa yhteistyössä menetelmiä kuluttajalähtöiseen tuotekehitykseen ja kuluttajatiedon mallinnukseen. Kuluttajalähtöisyys ja innovaatiot ovat mukana elämysinnovaatioita, tulevaisuuden pakkauksia ja painonhallintatuotteita käsittelevissä tutkimuksissa.

Julkisten palvelujen laatua ja palvelumarkkinoiden kehittymistä tutkittiin useissa hankkeissa. Moniin kuluttajalähtöiseen tuote- ja palvelukehitykseen keskittyviin hankkeisiin osallistuu kuluttajia muiden sidosryhmien rinnalla. Esimerkiksi elintarvikeketjun vastuullisuutta ja sen konseptointia tarkastelevissa hankkeissa sekä kuluttajalähtöiseen tuotekehitykseen tähtäävissä tutkimuksissa kuluttajien näkemysten esiin nostamisella on merkittävä rooli.

Kauppapalveluihin liittyvässä hankkeessa selvitettiin vähittäiskaupan erilaajuisten aukiolojen vaikutusta kuluttajien käyttäytymiseen sekä erilaajuisten aukiolojen ympäristövaikutuksia. Hanke oli työ- ja elinkeinoministeriön kauppojen aukiolosäännöksien muutokseen liittyvä taustaselvitys.


Tulosta sivu
Poutapilvi web design Oy