Sivukartta  |  Linkit  |  Palaute
Tekstin koko: Suurenna Pienennä
Yhteystiedot

Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikatsaus 2009

Kuluttajatutkimukselle yhteiskunnallinen tilaus


wwviews kansalaiskuuleminenKuluttajatutkimukselle on kasvava kysyntä kuluttajapolitiikan, elinkeinopolitiikan ja sekä julkisten ja yksityisten palvelujen kehittämisen kannalta. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintaa arvioineen professori Pirjo Laaksosen mukaan kuluttajatutkimus voi toimia vahvana resurssina yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimustoiminta on vahvistunut ja kansainvälistynyt viime vuosien aikana selvästi, mitä on lisännyt myös aktiivisuus Euroopan unionin rahoittamissa tutkimushankkeissa. Kuluttajatutkimuskeskuksessa työskenteli 40 henkilöä vuoden 2009 lopussa. Toimintaan käytettiin noin kolme miljoonaa euroa, josta kolmannes on kilpailtua tutkimusrahaa.

Erityisen merkittävää kansainvälistä näkyvyyttä tutkimuskeskus on saanut ilmastopolitiikkaan, tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutusten arviointiin, yritysten yhteiskuntavastuuseen sekä uusien energiaa säästävien teknologioiden ja käyttäytymismallien omaksumiseen liittyvissä hankkeissa. Käyttäjälähtöisen teknologian ja innovaatioiden kehittämiseen ja arviointiin on tutkimuskeskuksessa kehitetty tutkimusmenetelmiä. Näiden menetelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon ovat osallistuneet myös yrityskumppanit, hankkeissa mukana olleet kunnat sekä muut asiantuntijaorganisaatiot.


Lisätietoa

Kuluttajatutkimuskeskuksen tilinpäätös 2009
Kultu-julkaisutietokanta

Valokuva: Petteri Repo


Tulosta sivu
Poutapilvi web design Oy