Sivukartta  |  Linkit  |  Palaute
Tekstin koko: Suurenna Pienennä
Yhteystiedot

Ari Peltoniemi

Erikoistutkija, VTM
Puh. 029 505 9018, 050 574 3634
Faksi (09) 876 4374
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kuluttajatutkimuskeskus.fi


Tutkimusalue
Hinta- ja markkinatutkimuksen alueeseen kuuluva tutkimustyö. Tutkimuksissa tarkastelllaan muun muassa veromuutosten kaltaisten poliittisten ohjauskeinojen vaikutuksia markkinoihin ja kuluttajien talouteen.

Tutkimuskokonaisuus
Toimivat markkinat kuluttajan arjessa

Projekteja
  • Elintarvikkeiden hintatutkimus
  • Ravintolapalveluiden hintatutkimus
  • Vuorovaikutteinen ja vastuullinen elintarvikeketju
  • EU Scoreboard

Ari Peltoniemen Kuluttajatutkimuskeskuksessa tekemät julkaisut


Elintarvikkeiden hintaseuranta ja elintarvikemarkkinoiden kehitys vuosina 2008-2010.
Ari Peltoniemi, Johanna Varjonen
Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, 2011. - 29 s.
Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä; 131
ISBN 978-951-698-234-5 PDF

Kirjallisuuskatsaus kuluttajien ja tuottajien vuorovaikutuksesta elintarvikeketjussa
Katja Järvelä, Laura Koistinen, Terhi Latvala, Ari Peltoniemi, Tapani Yrjölä
Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, 2011. - 62 s.
Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä ; 136
ISBN 978-951-698-244-4 PDF

Ravintoloiden ruokapalveluiden alv-alennus ja hintakehitys vuonna 2010
Ari Peltoniemi, Johanna Varjonen
Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, 2011. - 35 s.
Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja, ISSN 0788-5415; 1/2011
ISBN 978-951-698-235-2 nid.; 978-951-698-236-9 PDF

Elintarvikkeiden alv-alennus ja hintakehitys: hintaseurannan tulokset ja katsaus kuluttajahintaa määrittäviin tekijöihin
Ari Peltoniemi, Johanna Varjonen
Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, 2010. - 90 s.
Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja, ISSN 0788-5415; 1/2010
ISBN 978-951-698-220-8 PDF


Muut julkaisut

Peltoniemi  A (ed.) 2007. Baseline Analyses: Denmark, Finland, Greece and Italy. REINO project working paper no.1. http://www.reinoproject.eu/Reino.aspx?Cat=201
Rauhanen T & Peltoniemi A (2006) Elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen arvonlisäverotus EU:ssa ja Suomessa. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuksia nro 122. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 196. http://www.ptt.fi/dokumentit/rap196_22060610.pdf
Peltoniemi A (2005) Työllisten työkyky vuonna 2004. http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/06_tutkimus/tpt273.pdf
Työministeriön työpoliittinen tutkimus nro 273. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 193.
Peltoniemi A (2004) Maatilojen sähköinen liiketoiminta ja verkottuminen. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos No. 69. 54 s.
Peltoniemi A,  Kallio P &  Marttila J (2003) Sähköinen liiketoiminta Suomen maatalous- ja elintarvikesektorilla. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos No. 65. 59 s.
Peltoniemi A & Teivonen M (2002) EU:n laajentumisen vaikutukset maatalous- ja elintarvikemarkkinoilla. MTT Taloustutkimuksen (MTTL) tutkimuksia 254. 113 s.
Peltoniemi A (2000) Baltian maiden elintarvikkeiden ulkomaankauppa. Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 243. 103 s.
Peltoniemi A & Ahlstedt J (eds.) 1999. Changing conditions of farming in the Baltic countries and Finland. Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen selvityksiä 16/99. 92 s.


Tulosta sivu
Poutapilvi web design Oy