Sivukartta  |  Linkit  |  Palaute
Tekstin koko: Suurenna Pienennä
Yhteystiedot

Kuluttajatutkimuskeskuksen uutiskirje  • joulukuu


VUOSIKIRJA 2010

Kuluttajat reagoivat lamaan ripeästi

Kuluttajat näyttävät reagoivan lamaan poliittisia päätöksentekijöitä ripeämmin. Esimerkiksi kesällä 2008 kuluttajien varovaisuuden kasvu näkyi kaupan tilastoissa ylellisyyshyödykkeiden kysynnän hiipumisessa. Yksi syy kuluttajien nopeaan reaktiokykyyn saattaa olla nykyaikainen media, joka sitoo suomalaisen kuluttajan maailmanmarkkinoihin huomattavasti nopeammin kuin talouden kauppavirrat. Olisiko siis syytä siirtää talouden ennakoinnin katse ulkomaankaupan virroista kohti globalisoituvan median uutisvirtoja, kysyvät Aalto-yliopiston akatemiatutkija Mika Pantzar ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Hannu Kytö Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreessa vuosikirjassa Kulutuksen määrät ja tyylit talouden muutoksissa. Lue lisääTULEVAA


Nuorten taloudellisen osaamisen edistäminen

Kuluttajatutkimuskeskuksessa käynnistyy vuoden 2011 alusta tutkimushanke, jonka tarkoituksena on edistää kuluttajien taloudellista osaamista. Tekesin rahoittamassa kaksivuotisessa hankkeessa päätavoitteena on kehittää nuorille eri kanaviin innovatiivisia ratkaisuja, palveluita ja työvälineitä taloudellisen ympäristön ymmärtämiseen ja taloudellisten asioiden hoitamiseen. Lue lisää

Mielen ja kehon eliksiirit -ohjelma käynnistyy
Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamiskeskittymän tutkimusohjelma Mielen ja kehon eliksiirit alkaa tammikuussa 2011. Tekesin rahoittama hanke jakaantuu kahteen päätutkimusalueeseen, joista toinen on terveyden ja hyvinvoinnin palveluekosysteemit ja toinen terveyskäyttäytyminen. Keskeisintä Kuluttajatutkimuskeskuksen kannalta on tavoitella palveluiden suunnittelun kuluttajalähtöistä näkökulmaa hankkeen kaikissa osa-alueissa. Lue lisää

Kuluttaja-asioissa tarvitaan horisontaalista yhteistyötä
Kuluttajatutkimuskeskus laatii yhteistyössä Kuluttajaviraston kanssa kuluttajapoliittisen katsauksen, joka julkaistaan alkuvuonna 2011. Kuluttajapolitiikan aamupäivässä Helsingissä. 
Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja Eila Kilpiö peräsi kuluttaja-asioihin entistä enemmän poliittista näkyvyyttä, tavoitteellisuutta ja  horisontaalista yhteistyötä. Jos ongelmat markkinoilla näkyvät vain valituksina kuluttajahallinnossa, ei pystytä riittävän nopeaan reagointiin eikä ongelmien ehkäisemiseen ennalta, Kilpiö sanoi.  Lue lisää


TUTKITTUA


Joukkoliikenteen, hajautetun energiantuotannon ja ikääntyvien yhteiskuntien sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen kiinnostaa suomalaisia
Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämän kansalaisraadin mukaan julkisesti rahoitettavan tutkimus- ja kehitystyön avulla tulisi kehittää yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja, kuten joukkoliikenteen tekniset ja sosiaaliset innovaatiot; hajautettu energiantuotanto; ikääntyvien yhteiskuntien sosiaaliset innovaatiot; eurooppalaista identiteettiä tukeva televisio; tiiviiden eurooppalaisten ekokaupunkien kokeilu; yhdistelmämateriaalien kierrätys sekä työn jakamisen linjausten Euroopan laajuinen yhtenäistäminen. Tulokset selviävät Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta raportista, jossa selvitetään seitsemässä EU-maassa toteutetun CIVISTI-hankkeen tuloksia. Lue lisää


Mitä eläminen maksaa?
Yksin asuvan miehen taloudessa tarvitaan 260 erilaista tavaraa ja palvelua, jotka ovat välttämättömiä toimeentuloon ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen tämän päivän Suomessa. Nelihenkisessä pikkulapsiperheessä lukumäärä on 365. Näiden hankkiminen maksaa 495–1 497 euroa kuukaudessa ilman asumista ja liikennemenoja. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksesssa laadittiin kohtuullisen minimin viitebudjetit. Viitebudjetteja voidaan hyödyntää eri aloilla: pankkien lainaneuvotteluissa, taloustiedon opetuksessa ja viranomaistyöskentelyssä toimeentuloturvan tason määrittämisessä. Lue lisää

Asumisen kirjoa laajennettava pääkaupunkiseudulla
Pääkaupunkiseudun asuntotuotantoon on saatava keskeisiin muutostrendeihin vastaavia asumisen ja rakennuttamisen tapoja perinteisen massatuotannon lisäksi, vaativat asumisen tutkijat. Asumisen kentälle kaivataan myös uusia aktiivisia toimijoita. Lue lisää

Investointi turvallisuuteen kannattaa
Kaupan turvallisuusinvestoinnit parantavat asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden tunnetta sekä vaikuttavat parhaimmillaan positiivisesti työilmapiiriin. Turvallisuusinvestoinnit voivat auttaa myös liiketoiminnan onnistumisessa, kertovat Kaupallisten keskusten turvallisuus ja kilpailukyky -tutkimusprojektin tulokset. KTK on tutkinut kaupan turvallisuutta kuluttajien näkökulmasta. Lue lisää

Takuu-Säätiön asiakkaat selviytyvät tiukastakin maksuohjelmasta
Yhdeksän kymmenestä ylivelkaantuneesta Takuu-Säätiön takausasiakkaasta maksaa lainansa loppuun. Takuu-Säätiön asiakkaat ovat saamaansa palveluun ja velkojen järjestelyyn tyytyväisiä, vaikka lainan maksuohjelmaa ja asetettuja sääntöjä pidetään tiukkoina , selviää Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksesta. Lue lisää


Kuluttajatutkimuskeskus toivottaa Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
hyvaa joulua 2010

Kuva: iStockphoto


Tulosta sivu
Poutapilvi web design Oy