Sivukartta  |  Linkit  |  Palaute
Tekstin koko: Suurenna Pienennä
Yhteystiedot

Uutiskirje - kesäkuu 2012

Isoäidin leivonnaiset -hanke alkaa

Grandma’s Design -projekti on Euroopan unionin (European Culture Programme) rahoittama hanke, jossa yhdistetään eurooppalaisia ruokaperinteitä nykyaikaiseen tuotekehittelyyn ja muotoiluun. Projektissa esitellään eurooppalaista leipomisperinnettä kuvaamalla ja haastattelemalla naisleipojia Belgiasta, Suomesta, Alankomaista, Italiasta ja Turkista. Lue lisää

 

Rutiinien muuttaminen vaatii tapojen alkuperän tunnistamista

Arkisen käyttäytymisen muuttaminen vaatii kulutuskäytäntöjen, esimerkiksi ostoskäyttäytymisen tai kylmäsäilytyksen, alkuperän ymmärtämistä. Rutiinit ovat vahvoja ihmisten käyttäytymisen peruspilareita, ja siksi muutoksia ei saada aikaan pelkän valistuksen avulla. Aihepiiriä käsittelevä tuore kirja The Dynamics of Social Practice on syntynyt kansainvälisen yhteistyön tuloksena. Lue lisää

 

TUTKITTUA

Asumisen, liikenteen ja ruoan kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää

Asumisen, henkilöliikenteen ja ruoan kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vuoteen 2020 mennessä vähentää vuosittain noin 4,5 miljoonalla tonnilla. Asumisessa merkittävimmät päästövähennysmahdollisuudet liittyvät uusiin lämmitysjärjestelmiin ja energiakorjauksiin, liikenteessä verojen kiristyksiin ja tiemaksuihin, ruuassa vähähiilisen ruokavalion edistämiseen ja ruokahävikin pienentämiseen. Tulokset selviävät Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimuksesta. Lue lisää


Perusturva riittää harvoilla kohtuulliseen kulutukseen

Perusturvaetuuksien taso ei kaikilla kotitalouksilla riitä kohtuulliseen kulutuksen tasoon. Parhaiten pärjäävät yksin asuvat eläkeikäiset, heikoimmin lapsiperheet ja alle 45-vuotiaat yksin asuvat. Lue lisää

 

Kuluttajat suhtautuvat myönteisesti kierrätysmateriaalien käyttöön asuinrakentamisessa

Kuluttajat pitävät uusio- ja kierrätysmateriaalien käyttöä asuinkerrostalojen rakentamisessa hyvänä. Asukkaat sijoittaisivat uusio- ja kierrätysmateriaaleja mieluiten paikkoihin, jotka eivät ole jatkuvasti asukkaiden lähellä. Lue lisää

 

Tutkimuksen ja päätöksenteon vuoropuhelu kaipaa uusia foorumeita

Tutkimuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutusta voidaan parantaa päätöksenteon käytäntöjä kehittämällä ja ennakoinnin parantamisella.  Tarvitaan myös uusia foorumeita kehittämään asiantuntijoiden, viranomaisten ja kansalaisten vuoropuhelua. Lue lisää


Kuluttajan ruokakorissa näkyi hintojen nousu

Kuluttaja maksoi ruokakoristaan vuoden 2011 lokakuussa noin 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Elintarvikkeiden hintoja nostivat muun muassa elintarvikkeiden raaka-aineiden kallistuminen sekä käyttöön otetut valmisteverot. Tuotekohtaisia eroja kuitenkin löytyy, sillä esimerkiksi vihanneksia, hedelmiä ja riisiä suosivan kuluttajan ruokamenot saattoivat jopa vähetä. Lue lisää

 

Uusi työkalupakki ruokaketjun vastuullisuuden rakentamiseen

Vastuullinen liiketoiminta pyrkii kohti kestävää kehitystä. Useissa yrityksissä ei ole kuitenkaan määritelty ja mitattu, mitä vastuullisuus tarkoittaa omassa toiminnassa ja toimitusketjuissa. Vastuullisuustyökaluja esitellään tuoreessa kirjassa. Tutkimushankkeen ovat toteuttaneet MTT, Kuluttajatutkimuskeskus sekä Jyväskylän yliopisto. Lue lisää


Lähi- ja luomuruoka kiinnostaa kuluttajia

Lähi- ja luomuruoka ovat lisänneet selvästi suosiotaan ruoan ostotilanteessa, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Pellervon taloustutkimuksen PTT tuore tutkimus. Lue lisää


Henkilökohtainen vuorovaikutus tärkeää myös tulevaisuuden pankkipalveluissa

Tuotelähtöisen ajattelun sijaan pankkien tulisi kehittää palveluita ja työkaluja, jotka auttavat erityisesti nuoria ymmärtämään ja hallitsemaan omaa taloutta kokonaisuutena. Nuorten erilaisten elämäntilanteiden, elämäntyylien ja kommunikointitapojen tulisi näkyä palveluita kehitettäessä ja nuoria lähestyttäessä. Lue lisää


Aurinkoista kesää!


uutiskirje kesakuu2012

Kuva: Hannu Kytö, KuluttajatutkimuskeskusTilaan Kuluttajatutkimuksen uutiskirjeen. Perun uutiskirjeen tilaukseni.
Osoitelähde: Kuluttajatutkimuskeskuksen uutiskirjerekisteri. Viestin saa välittää eteenpäin.


Tulosta sivu
Poutapilvi web design Oy