Sidokarta  |  Länkar  |  Respons
Text storlek: Förstora (texten) Förminska (texten)
Yhteystiedot
29.05.2012

Finländska konsumenter mer aktiva än konsumenterna på EU:s gemensamma marknad i genomsnitt

De finländska konsumenterna är mer aktiva än genomsnittet av onlineköpare i EU när det gäller inköp från både hemlandet och andra EU-länder. Bland de övriga EU-ländernas konsumenter är luxemburgare, österrikare och maltesare mer aktiva onlineköpare än finländarna.

Cirka en femtedel av finländarna använder sig av e-handeln för att köpa varor eller tjänster från andra EU-länder. Hälften av finländarna köper varor eller tjänster online inom Finland. Trots att e-handeln har ökat gör drygt 40 procent av finländarna inte några inköp via internet från varken hemlandet eller utlandet.   

Utöver e-handeln omfattar distanshandeln dessutom köp av varor och tjänster genom telefonförsäljning eller på postorder. Dessa former av distanshandel tycks inte vara populära bland konsumenterna eftersom endast några procent gör s.k. gränsöverskridande inköp från andra EU-länder per telefon eller på postorder. Däremot gör man ofta inköp under semester- och arbetsresorna inom EU: hälften av de finländare som intervjuades hade köpt något under sin resa.

Målet för den gränsöverskridande e-handeln är att bringa ett allt större varu- och tjänstesortiment inom räckhåll för konsumenterna, främja priskonkurrensen och därigenom öka konsumenternas välfärd. Trots alla goda föresatser har den gränsöverskridande e-handeln inom hela EU ökat mer långsamt än väntat.
I framtiden ämnar en tredjedel av finländarna öka sina inköp från EU-området, men cirka 40 procent tänker också fortsättningsvis helt låta bli att handla något på den gemensamma marknaden i EU.   

Finländarna litar mer på onlinehandlarna i hemlandet än på dem i andra EU länder trots att det inte finns just någon skillnad alls mellan Finland och EU när det gäller den genomsnittliga mängden problem. Var tionde leverans av en vara eller tjänst i både Finland och EU har blivit fördröjd, och endast några procent av varorna och tjänsterna levereras inte alls.

Ett större problem inom e-handeln tycks vara säljarens olust att leverera det som köps till ett annat EU-land. Problemet är känt också bland finländska distansköpare, eftersom var femte köpare skulle ha velat köpa något från ett annat EU-land, men säljaren gjorde inte några leveranser till Finland.   

En utmaning som identifierats i handeln inom EU är viljan att använda det egna modersmålet när man handlar. Denna möjlighet finns inte alltid inom små språkområden.  För finländare tycks detta inte vara något stort problem i handeln inom EU, eftersom 65 procent av köparna är enligt egen utsago beredda att använda språket i ett annat EU-land när de handlar.  

7th Consumer Scoreboard – May 2012

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms7_en.htm


YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR:
  • forskningsprofessor Raija Järvinen, Konsumentforskningscentralen
    tfn 050 591 2784, förnamn.efternamn(at)ncrc.fi
  • direktör Maija Puomila, Konsumentverket
    tfn 010 605 7167, etunimi.sukunimi(at)kuluttajavirasto.fi


Tillbaka till rubrikernaTulosta sivu
Poutapilvi web design Oy