Sidokarta  |  Länkar  |  Respons
Text storlek: Förstora (texten) Förminska (texten)
Yhteystiedot
29.03.2010

Livsmedlens momssänkning och prisutveckling. Resultaten från prisuppföljningen och en granskning av de faktorer som bestämmer konsumentpriset

Momsen på livsmedel sänktes i Finland i oktober 2009 från 17 procent till 12 procent. Undersökningen utreder momssänkningens effekt på konsumentpriserna. Effekten undersöktes med hjälp av prisuppföljningsmaterial som insamlats i olika delar av landet samt genom att granska livsmedlens prisutveckling under en längre period med hjälp av olika statistiska data. I undersökningen granskas utöver momsen också andra faktorer, både på hemma- och världsmarknaden, som påverkar livsmedelspriserna i Finland.

Resultaten från prisuppföljningen visar att momssänkningen i sin helhet överförts på livsmedelspriserna. I oktober 2009 var livsmedlen i genomsnitt 5,7 procent billigare än föregående månad och på årsnivå i genomsnitt 5,6 procent billigare. Prissänkningen som var något större än momssänkningens beräknade effekt (–4,3 %) berodde delvis på låga priser på säsongprodukter, såsom grönsaker och frukt. Om färska grönsaker lämnas utanför när livsmedlens prisutveckling granskas, var livsmedlen i oktober 2009 i genomsnitt 5,2 procent lägre än i september 2009. Priserna på de nonfood-produkter som valts som kontrollgrupp ändrades inte hösten 2009. Under de månader som följde på momssänkningen steg livsmedelspriserna något. I januari 2010 kostade livsmedlen i genomsnitt 1,7 procent mer än i oktober 2009.

De märkesvaror som var med i prisjämförelsen var i genomsnitt ganska märkbart dyrare än private label-produkterna. Under tiden för prisjämförelsen sjönk priserna på färdig mat märkbart mindre och långsammare än på halvfabrikat och råvaror.

Enligt den internationella prisjämförelsen steg livsmedelspriserna i Finland under en lång tid långsammare än i EU-området i genomsnitt. Under den tid som Finland har varit medlem av EU steg realpriset på maten först år 2008 första gången över 1995 års nivå. Under 2008 steg konsumentpriserna på livsmedel i Finland exceptionellt mycket i förhållande till unionens genomsnittliga nivå. Livsmedelspriserna började stiga i Finland med en fördröjning i jämförelse med de flesta andra av unionens länder och prishöjningen avstannade också med en fördröjning.

Oljan och andra energikällor har en stor betydelse vid produktionen och distributionen av den finska maten. Den märkbara prishöjningen på energin från 2007 till 2008 sammanträffar med prishöjningen på livsmedel i Finland. Man kan anta att energipriset är en förklaring till prishöjningen på maten.


Konsumentforskningscentralen, publikationer 1/2010 (pdf på finska)
Ari Peltoniemi, Johanna Varjonen
Livsmedlens momssänkning och prisutveckling. Resultaten från
prisuppföljningen och en granskning av de faktorer som bestämmer
konsumentpriset

Tillbaka till rubrikernaTulosta sivu
Poutapilvi web design Oy