Sidokarta  |  Länkar  |  Respons
Text storlek: Förstora (texten) Förminska (texten)
Yhteystiedot

Geografiskt Informationssystem

Vid Konsumentforskningscentralen används ett geografiskt informationssystem som grundades år 1996. Systemet innehåller information om befolkningen, boendet och branscherna, speciellt dagligvaruhandeln, i Finland samt olika typer av material som är avsett för analys och visualisering. I systemet kan också orskningsprojektspecifik dokumentation och dokumentation som uppkommer under forskningsprojekten föras in enligt behov. Som systemets program för geografisk information fungerar MapInfo Professional och programtillämpningar som är kompatibla med detta.

Metoder för geografisk information utnyttjas i många sådana forskningsprojekt vid Konsumentforskningscentralen där information som innehåller lägesuppgifter behandlas (t.ex. en adress eller koordinater). Lägesinformationen möjliggör lokalisering av materialet, varvid analys- och visualiseringsmöjligheterna i systemet kan användas.

Det geografiska informationssystemet betjänar forskarna vid konsumentforskningscentralen framför allt i forskning som rör konsumenternas livsmiljö, ekonomi och välstånd, såsom tillgången till service, marknadernas funktion och den regionala aspekten av konsumtionsvanorna.Tulosta sivu
Poutapilvi web design Oy