Sidokarta  |  Länkar  |  Respons
Text storlek: Förstora (texten) Förminska (texten)
Yhteystiedot

Hållbara livsmiljöer samt innovationer

Uppbyggandet av en hållbar livsmiljö stöds genom att kombinera information om samband mellan konsumtion och produktion. Forskningshelheten ökar kunskaperna om förändringar i servicestrukturerna och förändringarnas effekter på konsumenternas vardag, och den deltar i utvecklandet av användar- och kundorienterade servicemodeller. Hållbar utveckling främjas inom ramen för regeringens konsumentpolitiska program (http://www.tem.fi/kulpo) 2012–2015.

Det konsumentpolitiska programmet strävar efter att utveckla marknadens funktion och förutseende, öka konsumenternas kompetens och verksamhetsförutsättningar samt stödja bedömningen av hållbara konsumtionsval. Den konsumentpolitiska relevansen för gruppens projekt beskrivs i tabellen som öppnas via länken. Innovationer och tjänster främjas inom ramen för den nationella innovationspolitiken: forskningskompetensen utnyttjas å ena sidan i utvecklingen av användarorienterade produkter och tjänster samt å andra sidan i utvecklingen av de strukturella förutsättningarna för konsumtion och den offentliga styrningen av dem.


I forskningsgruppen genomförs följande projekt år 2012:
 • En levande och livlig förstad (2011–2013)
  Hannu Kytö
 • Migrationen mellan kommunerna (2012– 2013)
  Hannu Kytö
 • Lokal anpassning av energiinnovationer och innovationer av förfaranden som en del av kolneutraliteten – Laica (2010–2014)
  Eva Heiskanen
 • Medborgarforum – Sade (2011–2012) (http://www.osallistumisymparisto.fi/sv/)
  Kaarina Hyvönen, Mika Saastamoinen, Petteri Repo
 • Användarperspektiv i företag – ett webbaserat case-bibliotek – UDICB (2011–2013) (http://www.udi.fi/en/cases)
  Petteri Repo, Päivi Timonen ja Eva Heiskanen
 • Ett hållbart hyreshöghus – VAV (2011–2012)
  Kaarina Hyvönen
 • Multinationell deliberation – TransDel (2011–2014)
  Mikko Rask
 • Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe – Masis (2010–2012)
  Mikko Rask
 • Utveckling av engagerande och interaktiva metoder i tjänster – OSVU (2011)
  Mika Saastamoinen
 • Policies to enforce the transition to nearly zero energy buildings in the EU-27 – ENTRANZE (2012–2014)
  Eva Heiskanen, Kaisa Matschoss
 • Strategic Platform for Innovation and Research in Intelligent Power – iPower (2011–2016)
  Eva Heiskanen
 • Användarorienterad utveckling av tjänster inom eltrafik – Salpa (2011–2014) (http://sahkoinenliikenne.fi/)
  Kaarina Hyvönen, Mika Saastamoinen, Petteri Repo, Päivi Timonen

Ansvarig ledare
Petteri Repo, forskningschef, tfn. 029 505 9025, 0400 737 968

Forskare
Eva Heiskanen, forskningsprofessor, tfn. 029 505 9003, 050 321 0190
Kaarina Hyvönen, specialforskare, tfn. 029 505 9005, 050 573 9176
Helka Kuusi, forskare, tfn. 029 505 9037, 050 302 8275
Hannu Kytö, specialforskare, tfn. 029 505 9011, 050 574 4839
Kaisa Matschoss, specialforskare, tfn. 029 505 9039, 0400 871 597
Mikko Rask, specialforskare, tfn. 029 505 9024, 050 322 2012
Mika Saastamoinen, forskare, tfn. 029 505 9027, 050 574 6122

e-post:
förnamn.efternamn(at)ncrc.fi

Länkar:

Eupopp
Climate Bonus
Cognitive systems
Create Acceptance
Tulosta sivu


INSTRUMENTER

MECHanisms hjälper till att spara energi.


Publikationer

Publikationer & artiklar
Citizen Participation in Global Environmental Governance
Edited by Mikko Rask, Richard Worthington, Minna Lammi
citizen participation picture
Beställningar/Amazon

Poutapilvi web design Oy