Sidokarta  |  Länkar  |  Respons
Text storlek: Förstora (texten) Förminska (texten)
Yhteystiedot

Konsumentpanel

Konsumentforskningscentralen har, för att samla undersökningsmaterial, satt samman ett personregister som kallas Konsumentpanelen. Panelen har ca 500 medlemmar över 18 år. Förutom kontaktinformation om panelmedlemmarna, införs även backgrundsuppgifter om dem i registret. Utgående från backgrundsuppgifterna plockar man ut deltagare ur registret till undersökningar. Sammansättningen av konsumentpanelen förnyas då och då och nya medlemmar söks bl.a. genom tidningsannonser.
 

Information

Planerare Annukka Pulliainen, paneeli(at)ncrc.fi, koordinerar panelverksamheten.


Regionpanel

I konsumentpanelen kan ingå personer av sex kommungrupper. Kommungrupperna, regionpanelen har fått namn efter kommungruppernas största kommuner.

 • Helsingfors regionpanel
 • Joensuu regionpanel
 • Jyväskylä regionpanel
 • Tammerfors regionpanel
 • Uleåborg regionpanel
 • Åbo regionpanel

Hur panelen används

I konsumentpanelsarbetet används olika slags undersökningsmetoder såsom enkäter, intervjuer och gruppdiskussioner. Panelmedlemmarna kan också utvärdera produkter och tjänster. Konsumentpanelen är särskilt lämpad för undersökningar, där man använder kvalitativa undersökningsmetoder eller ett urval som annars är litet. Panelen kan bl.a. användas för undersökningar som anknyter till följande temaområden:

 • konsumenternas ställning på marknaderna och i samhället
 • privata och offentliga tjänster
 • konsumenternas beslutsfattande, köpvanor och köperfarenheter
 • frågor i samband med kontroll av ekonomin
 • miljöfrågor i samband med konsumtion
 • bruks- och andra kvalitetsegenskaper hos produkter, inklusive förpackningar och tjänster
 • bruksanvisningar samt produkt- och övrig märkning
 • reklam, konsumentinformation och konsumentfostran

Panelen som medel för tjänster

Konsumentforskningscentralen utvecklar och säljer undersöknings- och experttjänster som ansluter till dess forskningsprogram. Konsumentpanelen används som ett medel vid produktionen av tjänster. De avgiftsbelagda undersökningar som utförs på uppdrag och där konsumentpanelen används, skall vara allmännyttiga och undersökningsresultaten skall åtminstone till en del kunna publiceras. Konsumentforskningscentralen säljer inte de personuppgifter som finns i Konsumentpanelens register varken för undersöknings- eller andra ändamål.


Panelens fördelar

 • data kan insamlas snabbt
 • olika slags konsumenter kan nås
 • möjlighet att samla olika slags materialmöjlighet att följa upp förändringar

Tulosta sivu
Poutapilvi web design Oy