Sidokarta  |  Länkar  |  Respons
Text storlek: Förstora (texten) Förminska (texten)
Yhteystiedot

Välfärdstekniker och -kulturer

Forskningshelheten granskar åsikter, erfarenheter, gärningar och förväntningar som hänför sig till konsumenternas välfärd. Välfärdsteknikerna är medel och åtgärder genom vilka konsumenterna själva kan främja sin välfärd eller som kan användas för att främja välfärden. Välfärdskulturerna är olika sätt på vilka konsumenterna disponerar faktorer som påverkar deras välmående, till exempel ätande och motion. Forskningen styrs av kundorientering och insikt i människornas vardagssysslor ur ett perspektiv av praktikteori (practice theory).

I forskning om välfärd utvecklas nya forskningsmetoder och tjänster för att få en bild av och stödja konsumenternas välfärd. Dessutom utvecklas livsmedel och måltider som främjar äldre personers välfärd. Utöver detta granskas matpolitikens inverkan på konsumenterna ur flera perspektiv, såsom fetter i näringen och fetma i finländarnas vardag, nordiska matvanor samt växelverkan mellan konsumenter och producenter i livsmedelskedjan. Forskningsresultaten kan utnyttjas då beslut fattas i samhället som gäller konsumtion och hållbar utveckling samt i företagens produkt- och serviceutveckling.

I forskningsgruppen genomförs följande projekt år 2012:

 • Näringsfetter och fetma. Diversifiering av ideal och praxis för hälsosam kost (2011–2015)
  Mikko Jauho, Mari Niva, Piia Jallinoja, Johanna Mäkelä
 • Strategisk center för Hälsa och välfärd: Kropp och själ elixir (2010-2013)
  Mika Pantzar, Minna Ruckenstein, Veera Mustonen
 • Virtual coach – Stöd för välfärdsprocessen i sociala medier och coachning (2011–2012)
  Mika Pantzar, Petteri Repo, Kaarina Hyvönen
 • En interaktiv och ansvarskännande livsmedelskedja (2011–2014)
  Katja Järvelä, Ari Peltoniemi, Anu Raijas
 • Food in Nordic everyday life (2011–2014)
  Mari Niva, Johanna Mäkelä
 • Utvecklingsprojekt för livsmedel, måltider och förpackningar riktade till äldre konsumenter (2011–2014)
  Helena Tuorila, Katja Järvelä
 • Köttkonsumtionen nu och i framtiden (2009-2012)
  Mari Niva, Johanna Mäkelä
 • Bönor – en undersökning om konsumtion av och konsumenternas uppfatningar om baljväxter (2012-2014)
  Piia Jallinoja, Mari Niva, Katja Järvelä
 • Grandma’s Design (2012-2013)
  Piia Jallinoja, Katja Järvelä


Ansvarig ledare

Piia Jallinoja, forskningschef, tfn. 029 505 9004, 050 360 3166


Forskare

Mika Pantzar, forskningsprofessor, tfn. 0400 490 791, 029 505 9017, 050 574 4178
Mikko Jauho, specialforskare, tfn. 029 505 9006, 050 574 4869

Katja Järvelä, forskare, tfn. 029 505 9007, 050 574 4964

Nina Kahma, specialforskare, tfn. 029 505 9040, 050 574 4879

Veera Mustonen, specialforskare, tfn. 029 505 9038, 050 303 1955

Mari Niva, specialforskare, tfn. 029 505 9016, 050 574 4967

Minna Ruckenstein, specialforskare, tfn. 029 505 9026, 0400 871 598

Helena Tuorila, specialforskare, tfn. 029 505 9033, 050 574 6249
 Tulosta sivu
Poutapilvi web design Oy