Sidokarta  |  Länkar  |  Respons
Text storlek: Förstora (texten) Förminska (texten)
Yhteystiedot

Konsumentforskningscentralen

Konsumentforskningscentralen bildades 1990 och är underställd arbets- och näringsministeriet. Päivi Timonen är direktör för Konsumentforskningscentralen.

Konsumentforskningscentralen utformar beslutsfattandet, samhällsutvecklingen och konsumenternas liv genom forskning. Målet är att Konsumentforskningscentralen ska vara en akademiskt uppskattad aktör, vars kompetens är efterfrågad.

Konsumentforskningscentralens kärnområden är att producera ny forskning och att förmedla resultat av konsumtionsforskning i Finland (databasen KULTU). Dessutom deltar forskningscentralen i utbildning av forskare och främjar forskarnätverkens verksamhet samt nationellt och internationellt samarbete bland forskare.

Personal
Verksamhetsplanen och budgeten för 2014 utgår från en arbetsinsats på 35 årsverken.

Ekonomi

Bruttoutgifterna år 2014 uppskattas till 3,2 miljoner euro.
Tulosta sivu

Styrelse 1.11.2012–31.10.2015


Ordförande:
överdirektör Päivi Hentunen, Konkurrens- och konsumentverket

Viceordförande:               
professor Pirjo Laaksonen,
Vasa universitet

Medlemmar:
konsultative tjänstemannen Minna Tukiainen, arbets- och näringsministeriet
specialforskare Tom Björkroth, Konkurrens- och konsumentverket
forskningsdirektör Mika Maliranta, ETLA
professor Jussi Pakkasvirta,
Helsingfors universitet
projektledare Paula Pessi,
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry.

Ledningsgrupp

Direktör Päivi Timonen, ordförande
Utvecklingsdirektör Hannele Hallman
Forskningschef Petteri Repo
Forskningschef Piia Jallinoja
Forskningschef Minna Lammi
Sekreterare Tuula Salo, sekr.
Poutapilvi web design Oy