Sidokarta  |  Länkar  |  Respons
Text storlek: Förstora (texten) Förminska (texten)
Yhteystiedot

Historia


Konsumentförvaltningens organisation blev förändrad den 1 Juni 1990.

Konsumentforskningscentralen, konsumentverket och livsmedelsverket började sin verksamhet under handels- och industriministeriet.

Konsumentförvaltningen omorganiserades den 1. mars 2001. Då grundades det nya konsumentverket. Konsumentombudsmannens byrå blev en del av konsumentverket. Livsmedelsverket  flyttades över till jordbruks- och skogsministeriet.

Då Konsumentforskningscentralen blev grundad övergick personalen vid Forskningscentralen för hemhushållnings- och konsumentfrågot samt en del av personalen vid näringsstyrelsens prisavdelning till Konsumentforskningscentralen. År 1990 inrättades tillsammans 19 tjänster. Konsumentverket sköter en del av förvaltningstjänsterna.

 

I början av 1999 blev Konsumentforskningscentralen ett självständigt redovisningsämbetsverk med  nettobudgetering. Verksamhetsplanen och budgeten för 2013 utgår från en arbetsinsats på 41 årsverken.

 

Forskningscentralens verksamhet styrs och kontrolleras av en styrelse. Styrelsen är tillsatt av arbets- och näringsministeriet.

 

Konsumentforskningscentralen har sina lokaliteter på Ekogatan 3.


Tulosta sivu
Poutapilvi web design Oy