Sidokarta  |  Länkar  |  Respons
Text storlek: Förstora (texten) Förminska (texten)
Yhteystiedot

Information om webbtjänsten


Konsumentforskningscentralen har omarbetat sina www-sidor.

Webbsidornas huvudsakliga uppgifter är att
  • sprida kunskap om Konsumentforskningscentralens forskningsverksamhet och forskningsresultat
  • sprida kunskap om nationella konsumentforskningsresultat
  • informera om aktuella frågor angående konsumentforskning.
Målet med nya webbsidorna är att besökaren lätt och snabbt hittar den behövliga informationen. Innehållet på webbplatsen utvecklas och kompletteras fortgående. Behändigare att läsa och skriva ut texterna.

På sidornas högra sida finns text storlek knappar som man kan klicka på för att förstora eller förminska texten på skärmen.

Publikationer och längre texter är i PDF-form. För att kunna öppna PDF-filer behövs Adobes Acrobat-program.

Beställning av publikationer I KULTU-databas

I webbtjänsten ingår KULTU-databas, till vilken  kontinuerligt lagras uppgifter om konsumentforskning  av 150 finska forskningsinstitut, universitet, myndighet och förening. Publikationerna omnämda i databasen beställs direkt från utgivaren.

Respons till Konsumentforskningscentralen

Respons på Konsumentforskningscentralens webbsidor och verksamhet kan skickas via responsblankett.

Tulosta sivu
Poutapilvi web design Oy