Sidokarta  |  Länkar  |  Respons
Text storlek: Förstora (texten) Förminska (texten)
Yhteystiedot

Publikationer

Publikationer 1991-2014

 


Tulosta sivu

Serier och beställningar


Konsumentforskningscentralens publikationer publiceras i följande serier:

  • Publikationer
    pris 20,00 €
  • Diskussionsunderlag, arbetsrapporter, metodrapporter och manualer, särtryck
    pris 10,00 €
  • Böcker
    pris 30,00 €
+ expeditionsavgift 5 € 


Beställningar

Konsumentforskningscentralen
PB 142, 00531 Helsingfors
tel. 029 505 9015, 050 368 7939 / Niiranen
fax 09 876 4374
e-post: tilaukset@ncrc.fi

De flesta publikationerna är på finska och innehåller en kort referat på svenska och engelska.


Poutapilvi web design Oy