Sivukartta  |  Linkit  |  Palaute
Tekstin koko: Suurenna Pienennä
Yhteystiedot

KULUTTAJAPANEELI

paneelialueet 2007Kuluttajatutkimuskeskus on koonnut tutkimusaineistojen keruuta varten henkilörekisterin, jota kutsutaan Kuluttajapaneeliksi.


Paneeliin kuuluu noin 500 yli 18-vuotiasta henkilöä, paneelijäsentä. Paneelijäsenistä tallennetaan rekisteriin yhteystietojen lisäksi taustatietoja. Taustatietojen perusteella rekisteristä poimitaan osallistujia tutkimuksiin. Kuluttajapaneelin kokoonpanoa uudistetaan aika ajoin ja uusia jäseniä haetaan mm. lehti-ilmoituksin.


Kuluttajapaneelin jäsenille suunnatun kyselyn mukaan paneelijäsenet haluavat vaikuttaa kuluttaja-asioihin sekä kertoa omista kokemuksistaan. Myös tiedon saanti kuluttajatutkimuksesta, ajankohtaisista tutkimusaiheista ja kiinnostus muiden kuluttajien mielipiteistä innostaa jäseniä olemaan mukana paneelissa.


Yhteyshenkilö

Kuluttajapaneelitoimintaa koordinoi suunnittelija Annukka Pulliainen, puh. 029 505 9021, paneeli(at)kuluttajatutkimuskeskus.fi.


Kuluttajapaneelin tietosuojaseloste (pdf).Aluepaneelit

Kuluttajapaneeliin voi kuulua henkilöitä kuuden kuntaryppään alueelta. Kuntaryppäät, aluepaneelit on nimetty kunkin kuntaryppään keskuskunnan mukaan.

 • Helsingin aluepaneeli
 • Joensuun aluepaneeli
 • Jyväskylän aluepaneeli
 • Oulun aluepaneeli
 • Tampereen aluepaneeli
 • Turun aluepaneeli

Paneelin käyttö

Kuluttajapaneelitoiminnassa käytetään erilaisia tutkimusmenetelmiä, kuten kyselyjä, haastatteluja ja ryhmäkeskusteluja. Panelistit voivat myös arvioida tuotteita ja palveluja. Kuluttajapaneeli soveltuu erityisesti tutkimuksiin, joissa käytetään laadullisia tutkimusmenetelmiä tai muutoin pientä otosta.

Paneelia voidaan käyttää mm. seuraaviin teema-alueisiin liittyvissä tutkimuksissa:

 • kuluttajien asema markkinoilla ja yhteiskunnassa
 • yksityiset ja julkiset palvelut
 • kuluttajien päätöksenteko, ostotottumukset ja -kokemukset
 • talouden hallintaan liittyvät kysymykset
 • kulutukseen liittyvät ympäristökysymykset
 • tuotteiden, ml. pakkausten ja palveluiden käyttö- ja muut laatuominaisuudet
 • käyttöohjeet sekä tuote- ym. merkinnät
 • mainonta, kuluttajainformaatio ja kuluttajakasvatus.

Palvelutoimintaa paneelilla

Kuluttajatutkimuskeskus kehittää ja myy tutkimusohjelmaansa liittyviä tutkimus- ja asiantuntijapalveluita, joiden tuottamisessa käytetään yhtenä välineenä Kuluttajapaneelia. Maksullisten toimeksiantotutkimusten, joissa hyödynnetään Kuluttajapaneelia, on oltava yleishyödyllisiä sekä tutkimustulosten ainakin osittain julkaistavissa. Kuluttajatutkimuskeskus ei myy Kuluttajapaneeli-rekisterissä olevia henkilötietoja tutkimus- eikä muuhunkaan tarkoitukseen.

Paneelin käytön edut

 • tiedon keruun nopeus
 • erilaisten kuluttajien tavoitettavuus
 • erilaisten aineistojen keruumahdollisuus
 • muutosten seurantamahdollisuus

JULKAISULUETTELO

Kuluttajapaneelin avulla on tuotettu aineistoa mm. näihin julkaisuihin (luettelo)Tulosta sivu
Poutapilvi web design Oy