Sivukartta  |  Linkit  |  Palaute
Tekstin koko: Suurenna Pienennä
Yhteystiedot

Paikkatietojärjestelmä

Kuluttajatutkimuskeskuksessa on käytössä vuonna 1996 perustettu paikkatietojärjestelmä. Se sisältää tietoja Suomen väestöstä, asumisesta ja toimialoista, erityisesti päivittäistavarakaupasta, sekä erilaisia analysointiin ja visualisointiin tarkoitettuja aineistoja. Paikkatieto-ohjelmana järjestelmässä on MapInfo Professional ja siihen yhteensopivia ohjelmasovellutuksia.

Paikkatietojärjestelmän käyttö

Yleisesti paikkatietomenetelmiä käytetään tutkimuksissa sellaisten kohteiden ja ilmiöiden käsittelyyn, joille maantieteellinen sijainti on analyysin kannalta tärkeä ja välttämätön ominaisuus. Paikkatietomenetelmiä voidaan siten soveltaa monella tapaa myös alueellisessa kulutustutkimuksessa.

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijoita paikkatietojärjestelmä palvelee erityisesti kuluttajien elinympäristöön, talouteen ja hyvinvointiin, kuten palveluiden saatavuuteen ja markkinoiden toimivuuteen liittyvissä tutkimuksissa.

Järjestelmää hyödynnetään myös monissa sellaisissa Kuluttajatutkimuskeskuksen hankkeissa, joissa käsitellään sijaintitiedon sisältäviä tietoja (esim. osoite, kuntanumero tai koordinaatit). Sijaintitieto mahdollistaa aineiston paikannettavuuden, jolloin järjestelmän analysointi- ja visualisointimahdollisuudet ovat käytettävissä.

Paikkatietoaineistojen sisältö ja käyttö

Kuluttajatutkimuskeskuksen paikkatietojärjestelmässä on aineistoja
- päivittäistavaramyymälöistä, kioskeista ja huoltamoista
- väestön sosioekonomisista muuttujista
- asumisesta ja rakennuksista
- työpaikoista toimialoittain
- tiestöistä
- hallinnollisista rajoista
sekä lähinnä visualisointiin tarkoitettuja aineistoja kuten vesistöaineisto. Järjestelmään voidaan viedä myös tutkimushankekohtaisia ja tutkimushankkeissa syntyviä tietoaineistoja tarpeen mukaan.

Paikkatiedon perusinfrastruktuurin muodostavat tie- ja hallinnolliset raja-aineistot päivitetään säännöllisesti. Päivittäistavaramyymälöitä, väestön sosioekonomisia muuttujia sekä asumista ja työpaikkoja koskevia tietoja on useilta poikkileikkausajankohdilta vuodesta 1995 alkaen ja myös näitä aineistoja päivitetään säännöllisesti. Muita toimialoja koskevia tietoja hankitaan ja päivitetään uusien tutkimustarpeiden mukaan.

Paikkatietoaineistojen käyttöä ja julkaisemista sitovat aineistokohtaiset sopimukset. Voimassa olevien sopimusten mukaan paikkatietoja ei voida luovuttaa Kuluttajatutkimuskeskuksen ulkopuolisille tahoille. Aineistojen avulla tuotettujen analyysien tulosten, karttojen ja muiden visuaalisten esitysten yms. käytöstä ja luovutuksesta päätetään Kuluttajatutkimuskeskuksessa hankekohtaisesti huomioiden tehdyt sopimukset.Kuluttajatutkimuskeskuksen paikkatietojärjestelmää on käytetty mm. seuraavissa tutkimuksissa tai selvityksissä

(linkki julkaisuihin)Tulosta sivu
Poutapilvi web design Oy